استمپ

www.stampp.ir
وبسایت
نام تجاریاستمپ
شاخهشاخه کسب و کارهای آنلاین
گروه تبلیغات و بازاریابی آنلاین

درباره

استمپ رابطی است بین مشتریان و فروشگاههای مورد علاقه شان. استمپ همچنین این امكان را به مشتریان می‌دهد كه با خرید از فروشگاه مذكور امتیاز دریافت كرده و در قبال آن نیزتخفیف ، هدیه و جوایز استثنایی دریافت كنند .