پرشین-تاجیک

persian-tajik.ir
وبسایت
نام تجاری
شاخهشاخه خدمات آنلاین
گروهسرویس ترجمه و ویرایش متن

درباره

بیشتر مردم کشور تاجیکستان به زبان فارسی صحبت می‌کنند اما فارسی را با الفبای سیریلیک cyrillic می‌نویسند. تلاش این تارنما برگردان خط سیریلیک به فارسی و برعکس است تا به این ترتیب قدمی در راه نزدیک‌تر کردن انسان‌هایی برداریم که در فراسوی مرزها به یک زبان سخن می‌گویند. پرشین-تاجیک از سال 1391 کار خود را شروع کرده و اکنون با دقت قابل قبولی امکان برگردان متن فارسی به سیریلیک و سیریلیک به فارسی را دارا می باشد.این امکان حتی به این شکل در گوگل ترنسلیت هم وجود ندارد و این وب سایت اولین برگرداننده این خطوط به هم در فضای وب است. پرشین-تاجیک در جنبه های متفاوت سعی دارد ارتباط دو کشور ایران و افغانستان را با تاجیکستان بهبود بخشد.